بازنمایی مدیران دولتی در فیلم ‏های سینمایی پس از انقلاب اسلامی ایران

چکیده

فیلم ‏ها تصورات ما دربارۀ مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بازنمایی می‏ کنند و به شیوه ‏هایی که دربارۀ مسائل می‌اندیشیم، شکل می‏ دهند. با توجه به اینکه مقوله مدیریت، یکی از معضلات امروز کشور ماست، توجه به این مسئله که مدیران چگونه در فیلم‏ های سینمایی بازنمایی و برساخت می‌شوند، در شناخت باور عمومی از مدیران می ‏تواند مؤثر باشد. مقالۀ حاضر به بررسی چگونگی بازنمایی مدیران دولتی در فیلم ‏های سینمایی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. پرسش اصلی بررسی حاضر این است که مدیران دولتی چگونه در فیلم‏ های سینمایی ساخته شده در جمهوری اسلامی، بازنمایی شده ‏اند و مقوله مدیریت چگونه با هویت‏ های اجتماعی کنش‏گران فیلم‏ ها گره خورده است؟ روش این مطالعه، تحلیل نشانه ‏شناختی است که با به کارگیری آن، پنج فیلم سینمایی که در سال اکران خود، پرفرو ش‏ترین فیلم سال بوده‌اند، بررسی شد‏ه ‏اند. یافته‌ها نشان می ‏دهد فیلم‏سازان به ویژگی‌های حوزه رفتاری مدیران بیش از سایر حوزه ها توجه دارند.

کلیدواژه ها: بازنمایی؛ مدیران؛ فیلم ‏های سینمایی؛ نشانه ‏شناسی

نویسندگان:

وحید خاشعی: استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی.

سیدمهدی میرحاجی: کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده‌مسئول)

فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات – دوره ۱۶، شماره ۳۲، پیاپی ۶۴، زمستان ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *