انقلاب فرامدرن ایران و راه معنویت و شریعت در جمهوری اسلامی

انقلاب اسلامی در عصر مدرن و در وضعیت پست مدرن عالم غربی متولد شد و هنوز افق و گستره آن ابعاد وسیعتری را نشان میدهد و بدون آنکه نسبتی با دنیای غرب داشته باشند اولین انقلاب فرا مدرن عصر حاضر است که نوید عالمی جدید را می دهد عالمی که جدا از حیات سده های اخیر ، تصویری متفاوت از زندگی را برای بشر بیان می کند و امام خمینی (ره) پرچم دار این انقلاب فرا مدرن در عصر دین گریزی بود. امام تابوی “دین نمی تواند بشر امروز را مدیریت کند ” را شکست و نشان داد که اسلام توان اداره انسان در همه مکان هاو زمان ها را داراست .

جمهوری اسلامی ابداع بی نظیر حضرت رو ح الله و تئوری حکومت اسلامی حاصل عمر خمینی(ره) و نقطه عطف تاریخ معاصر است .

آرمان های تاریخی ملت ایران یعنی آزادی ، استقلال ، عدالت و معنویت در جمهوری اسلامی جمع شده و امام هویت مردمی حکومت را به ملت ایران باز گرداند و انقلاب فرا مدرن ایران با تزکیه از مدرنیته ، راه معنویت و شریعت را در جمهوری اسلامی گشود و آن را برای جهانیان به نمایش در آورد.

در هیچیک از حرکت های قبلی مردم ایران ، جنبش تنباکو (۱٢۶٩ شمسی) ، نهضت مشروطه (۱٢٨۵ ش) ، ملی شدن صنعت نفت (۱٣٢٩ ش) و قیام ۱۵ خردای ۱٣۴٢ نه رهبری و نه توده های انقلابی در صدد ایجاد نظام سیاسی جدیدی به جای رژیم پیشین نبودند . این امام بود که با رهبری تمام عیار انقلاب اسلامی ، نظام مطلوب سیاسی خود را طرح و جایگزین رژیم پیشین کرد پس می توان گفت که جمهوری اسلامی محصول موج پنجم بیداری اسلامی ملت ایران در تاریخ پر فراز و فرود خود بود .

سرعت استقرار نظام جمهوری اسلامی به فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب هم موجب تعجب و حیرت ناظران و تحلیل گران داخلی و خارجی در آن زمان شد و هم آنان را نسبت به قدرت مدیریت و سازماندهی رهبری انقلاب به تامل واداشت .

با توجه به ارائه نظریه ولایت فقیه در سال ۱٣۴٨ و گسترش موج تقاضای جمهوری اسلامی در تظاهارات و راهپیمایی های سال ١٣٥٧، فرآیند استقرار نظام جمهوری اسلامی کاملا طبیعی بود . در شرایط آن روز و در فضای سیاسی پس از پیروزی انقلاب ، گفتمان امام خمینی کاملا مسلط بود .

بی شک طرح جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی بعد از انقلاب ، ابتکار و پیشنهاد جناح مکتبی و نیرو های مذهبی به رهبری روحانیت و هدایت عالیه امام خمینی بود و از میان ائتلاف گسترده ضد شاه ، گروه های چپ مارکسیستی با وجود فقدان پایگاه توده ای و اجتماعی ، نظام ایده آل خود را از نوع” خلقی ” می دیدند و بعضاً از سر ناچاری و به امید بازسازی وجهه خود پس از انقلاب مثل حزب توده از جمهوری اسلامی و امام خمینی حمایت می کردند و بقیه در همین مرحله از ائتلاف انقلابی کنار کشیدند و به مبارزه رو در رو با جمهوری اسلامی پرداختند .

تجربه نزدیک به چهار دهه نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد علی رغم برخی کاستی های مدیریتی و اجرایی که ناشی از ضعف تجربه و عملکرد مدیران و کارگزاران است ، و با وجود فشار ها و تحریم های آمریکا و نظام سلطه جهانی ، جمهوری اسلامی در تحقق استقلال کشور، تامین آزادی های مشروع سیاسی و زمینه سازی برای رشد و پیشرفت همه جانبه ایران با مشارکت و حضور مردم الگوی نوینی را پیش پای مردم و جهانیان قرار داد و با اصلاح برخی عملکرد ها ، هنوز هم جمهوری اسلامی از بیشترین حمایت مردمی برخوردار است .

و اما کلام آخر ، با بر آمدن آفتاب درخشنده و فروزنده جمهوری اسلامی در سرزمین ما ، هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان ، در فصل تازه خویش ، طلیعه تمدنی تازه را نوید می دهد که بر بنیاد ایستار ها و انگاره های قدسی دین شکل می گیرد و حیات طیبه ای را نشانه رفته که آزادگی ، آرامش ، پیشرفت و امنیت را برای بشریت به ارمغان خواهد آورد .

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *