ارائه راهبردهای آمایش منطقه ای سواحل مکران ج.ا.ایران با رویکرد توسعه ای و امنیتی

چکیده

هدف این تحقیق، قابلیت سنجی و ارائه راهبردهای توسعه منطقه ای سواحل مکران ج.ا.ایران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است. برای ارائه راهبردها از الگوی راهبردی SWOT استفاده شده است. به منظور اعتبارسنجی یافته ها پرسشنامه ای تنظیم شد و بین نمونه آماری توزیع گردید که ۸۰ نفر از استادان و دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه های بزرگ کشور بودند. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که باید راهبردهای محافظه کارانه (WO) برای توسعه این منطقه در اولویت قرار گیرند. راهبردهای محافظه کارانه برای توسعه منطقه مورد مطالعه «سرمایه گذاری برای احداث امکانات و تجهیزات زیرساختی ارتباطی در جهت به دست آوردن محوریت مسیر شمال – جنوب»، «استفاده از ظرفیت تعامل و ارتباط با بندرهای جهان در جهت هدف های حمل ونقلی و بازرگانی»، «برنامه ریزی منسجم و یکپارچه دولت» و «برقراری ارتباط و تعامل سازنده با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حوزه آسیای مرکزی و افغانستان» می باشد.
کلیدواژگان: آمایش سرزمین، ج.ا. ایران، راهبردهای توسعه، سواحل مکران

نویسندگان:
عباس علی پور، سیدمصطفی هاشمی، سیدحسین حسینی 

فصلنامه راهبرد دفاعی – سال چهاردهم، شماره ۵۵، پاییز ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *