ارائه یک دیدگاه شناخت شناسی فناوری به مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری

چکیده

از آنجایی که درخصوص تمامی علوم، در ابتدای امر، می بایست درک و شناخت اولیه ای از پدیده های قابل مشاهده و مورد مطالعه بدست آورد، مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری نیز از این مقوله مستثنا نیست و اگرچه در رابطه با نوآوری و تدوین سیاست های نوآوری مطالب بسیار متعددی توسط دانشمندان علم نوآوری بیان شده است، در این مقاله ابتدا تعاریف دیگری از نوآوری و خلاقیت و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر را ارائه نموده و سپس مفهوم «شناخت شناسی فناوری» و «شناخت مبتنی بر موقعیت» را به همراه عناصر اساسی مرتبط با آن بیان می کنیم. سپس، نوآوری را با توجه به این مفهوم و در کنار مفهوم سیستم های ارزش تعریف می نماییم. پس از آن، به بررسی اثرگذاری موقعیت و تغییر موقعیت بر میزان شناخت و درک تولیدکنندگان و پذیرندگان خلاقیت و نوآوری، بر سیستم های ارزش سازمان ها و پذیرندگان نوآوری با تمرکز بر شناخت شناسی فناوری می پردازیم. در ادامه پس از بیان تعاریف مربوط به حافظه ساختارمند و تاثیر ناشی از تعاملات بر آن، ضمن بررسی عوامل موثر بر تغییر سیستم های ارزش و ایجاد ارزش های اورژانسی و تاثیراتی که این تغییرات می توانند داشته باشند، مفهوم نوآوری و سیاست گذاری های نوآوری را شرح می دهیم. همچنین، با توجه به اینکه امروزه، رویکرد نوآوری بسته، کارایی خود را از دست داده و سازمان ها برای دستیابی به مزایای رقابتی باید خود را جهت بهره گیری از پارادایم نوآوری باز مهیا کنند، به الزامات گذر از رویکرد نوآوری بسته به باز اشاره شده است. سپس با توجه به اهمیت و ضرورت بحث هم پایانی در رویکرد تمرکززدایی در راستای ارتقای خلاقیت سازمان ها، به بیان نقش و ارتباط آن با ساختارها و فرایندهای سازمان پرداخته شده است. در نهایت، پس از معرفی روش FBS (برگرفته از سه لغت انگلیسی Function، Behavior و Structure که منظور از آنها به ترتیب: عملکرد سیستم، رفتار سیستم و ساختار آن است)، به عنوان یکی از راهکارهای شناخت نوآوری، مفهوم workbench (میزکار) را در قالب یک ابزار به منظور آزمون سیاست گذاری های نوآوری ارائه می نماییم.

کلیدواژگان: شناخت شناسی فناوری، نوآوری، سیاست نوآوری، شناخت مبتنی برموقعیت، سیستم های ارزش، نوآوری باز.

نویسندگان:
سینا لاله، احسانه نظری 

فصلنامه رشد فناوری – سال سیزدهم، شماره ۵۲، پاییز ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *