بازخوانی مواضع سیاسی و شیوه مبارزاتی امام صادق(ع) در برابر بنی‌امیه در حفظ و حراست فرهنگ شیعی

چکیده

این پژوهش باهدف بازخوانی مواضع سیاسی امام صادق (ع) در برابر بنی‌امیه در حفظ و حراست فرهنگ شیعی انجام‌شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش تاریخی به شمار می‌رود به‌صورت توصیفی، تحلیلی بوده و موضوعات مربوط به آن از منابع معتبر دوران امام صادق (ع) چه تاریخی و چه حدیثی به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد، زمانی که حکومت بنی‌امیه در سراشیبی سقوط قرار گرفت فضای باز سیاسی ایجاد شدو در این مرحله فشار بر روی مخالفین مخصوصاً امام صادق (ع) کاهش یافت و امام (ع) از فرصت به‌دست‌آمده حداکثر استفاده از تحولات دوران جابجایی رابردند. این بررسی نشان می‌دهد، امام صادق (ع) به‌عنوان یکی از پیشگامان حرکت اسلامی و داعیه‌داران فرهنگ اصیل دینی دست به اقدامات سیاسی همانند، تقویت جایگاه امامت و ایجاد ولایت‌پذیری، ایجاد واقعیت‌نگری سیاسی، طاغوت ستیزی، زنده نگه‌داشتن حماسه عاشورا و تقیه در بین شیعیان زدند که دراین پژوهش به آن‌ها پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها: امام صادق(ع)؛ بنی‌امیه؛ سیاست؛ فرهنگ؛ تمدن اسلامی

نویسندگان:

عباس رهبری: دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

 حسین خسروی: استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

 سهراب اسلامی: استادیار الهیات و معارف اسلامی، واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

 علی الهامی: استادیار الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

نشریه جستار های سیاسی معاصر – دوره ۹، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *