جبهه حق، در مقابل جبهه باطل

خبرگزاری فارس؛ دیدگاه: امروز تمام جبهه باطل، در مقابل تمام جبهه حق به میدان آمده است. آمریکا و اسرائیل و عربستان و امارات و اذناب وابسته به استکبار جهانى، در نمایشنامه ورشو و در سخنان سخیفى که فرستادکان کاخ سفید و تل آویو و ریاض و ابوظبى به زبان راندند، بوضوح تمام نشان از توطئه جدید بر علیه ایران دارد.

در این هموارد منطقه اى و فرامنطقه اى، آمریکا و رژیم هاى وابسته اى که اسلام و ایران اسلامى را برنمى تابند، اقتدار و امنیت و آسایش و رفاه و زندگى عزیزانه ملت بزرگ ایران را هدف قرار داده اند. و از آنجا که دولت هاى متخاصم هیچ یک به تنهایى قادر به مقابله با ایران و بیدارى اسلامى نیستند، همچنان در پى یارگیرى منطقه اى و اجماع با جامعه جهانى، از هیچ کوششى فروگذار نبوده و نخواهند بود.

اما بى ریب و گمان، بدخواهان ملت ایران آرزوى به زیر کشیدن ایران و ایرانیان را به گور خواهند برد. دشمنان ما نیک مى دانند که ایران، عراق و افغانستان و مصر و یمن و ونزوئلا از یک سو، و کره و عربستان و امارات و بحرین، از سوى دیگر نیست. ایران نه شکست مى خورد، و نه تسلیم مى شود. قدرت هاى خارجى تنها عِرض خود مى برند و زحمت ما مى دارند، ایران نه تنها هرگز شکست نخواهد خورد، بلکه حتماً پیروز خواهد شد.

کسانى که سیاست مى دانند، و الفباى استراتژیکً و ژئوپلیتیک را مى شناسند، باور دارند که تهدید کنندکان و آغازگران هر نوع بحرانى، لزوماً پایان دهنده آن نخواهند بود. و هرگونه خطاى استراتژیک براى ناامن کردن ایران، باعث ناامنى تمام منطقه و انتحار صهیونیست و وهابیت خواهد شد.

رئیس جمهور تاجر ایالات متحده، با اعمال سیاست هاى نابخردانه و کاسب کارانه خود، سرانجام مردم آمریکا را به زیر خواهد کشید. زیرا رژیم دربارى آل سعود و شیخ نشین امارات، کاخ سفید را با پول خریده اند، و ترامپ عملاً در نقش پادوى دربار سعودى و شیوخ ابوظبى ایفاى نقش مى کند. نمونه بارز انفعال ترامپ در مقابل پول و پول پرستى، عبور ظالمانه او از خون یک روزنامه نگار بى گناه است.

اسلام و ایران اسلامى، دو خار در دو چشم رئیس جمهورى ایالات متحده است. از این رو، ترامپ از هر فرصتى براى حمله به اسلام و ایران استفاده مى کند. کنترل اسلام و فشار بر ایران، شاه بیت غزلیات ترامپ است. چرا که او از اسلام و ایران اسلامى بعنوان رهبرى بیدارى اسلامى وحشت دارد.

اسلام، و ایران اسلامى، به عنوان یک قدرت بلاقوه، آمریکا و اسلام آمریکایى را به چالش کشیده است. ترس سران قدرت ها از اسلام، بمناسبت قدرت اسلام، و نفوذ کلام رهبرى اسلامى است. اما اسلام افراطى، و حاکمان دربارى عربستان که از تروریسم بین المللى و گروه هاى تروریستى حمایت مى کنند، و با رئیس جمهور ترامپ رقص شمشیر برگزار مى کنند، محلى از اِعراب ندارند.

آنچه مهم و حائز اهمیت بیشتر است، هوشیارى و اهتمام بیش از پیش مردم و مسئولین کشورمان براى دفاع از امنیت و اقتدار ملى این ملک و ملت است. پیش نیاز دفاعى ایران در مقابل هر تجاوزى، شنیدن صداى مردم، و ایجاد تغییر و تحول در بخش هاى اقتصادى و معیشتى، و استفاده از نظر نخبگان در عرصه تصمیم سازى است. همدلى و همزبانى میان مردم و مسئولین، و وحدت کلمه جناح هاى فکرى و سیاسى اسم رمز ایستادگى در مقابل دشمنان است.

 

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جبهه حق، در مقابل جبهه باطل

خبرگزاری فارس؛ دیدگاه: امروز تمام جبهه باطل، در مقابل تمام جبهه حق به میدان آمده است. آمریکا و اسرائیل و عربستان و امارات و اذناب وابسته به استکبار جهانى، در نمایشنامه ورشو و در سخنان سخیفى که فرستادکان کاخ سفید و تل آویو و ریاض و ابوظبى به زبان راندند، بوضوح تمام نشان از توطئه جدید بر علیه ایران دارد.

در این هموارد منطقه اى و فرامنطقه اى، آمریکا و رژیم هاى وابسته اى که اسلام و ایران اسلامى را برنمى تابند، اقتدار و امنیت و آسایش و رفاه و زندگى عزیزانه ملت بزرگ ایران را هدف قرار داده اند. و از آنجا که دولت هاى متخاصم هیچ یک به تنهایى قادر به مقابله با ایران و بیدارى اسلامى نیستند، همچنان در پى یارگیرى منطقه اى و اجماع با جامعه جهانى، از هیچ کوششى فروگذار نبوده و نخواهند بود.

اما بى ریب و گمان، بدخواهان ملت ایران آرزوى به زیر کشیدن ایران و ایرانیان را به گور خواهند برد. دشمنان ما نیک مى دانند که ایران، عراق و افغانستان و مصر و یمن و ونزوئلا از یک سو، و کره و عربستان و امارات و بحرین، از سوى دیگر نیست. ایران نه شکست مى خورد، و نه تسلیم مى شود. قدرت هاى خارجى تنها عِرض خود مى برند و زحمت ما مى دارند، ایران نه تنها هرگز شکست نخواهد خورد، بلکه حتماً پیروز خواهد شد.

کسانى که سیاست مى دانند، و الفباى استراتژیکً و ژئوپلیتیک را مى شناسند، باور دارند که تهدید کنندکان و آغازگران هر نوع بحرانى، لزوماً پایان دهنده آن نخواهند بود. و هرگونه خطاى استراتژیک براى ناامن کردن ایران، باعث ناامنى تمام منطقه و انتحار صهیونیست و وهابیت خواهد شد.

رئیس جمهور تاجر ایالات متحده، با اعمال سیاست هاى نابخردانه و کاسب کارانه خود، سرانجام مردم آمریکا را به زیر خواهد کشید. زیرا رژیم دربارى آل سعود و شیخ نشین امارات، کاخ سفید را با پول خریده اند، و ترامپ عملاً در نقش پادوى دربار سعودى و شیوخ ابوظبى ایفاى نقش مى کند. نمونه بارز انفعال ترامپ در مقابل پول و پول پرستى، عبور ظالمانه او از خون یک روزنامه نگار بى گناه است.

اسلام و ایران اسلامى، دو خار در دو چشم رئیس جمهورى ایالات متحده است. از این رو، ترامپ از هر فرصتى براى حمله به اسلام و ایران استفاده مى کند. کنترل اسلام و فشار بر ایران، شاه بیت غزلیات ترامپ است. چرا که او از اسلام و ایران اسلامى بعنوان رهبرى بیدارى اسلامى وحشت دارد.

اسلام، و ایران اسلامى، به عنوان یک قدرت بلاقوه، آمریکا و اسلام آمریکایى را به چالش کشیده است. ترس سران قدرت ها از اسلام، بمناسبت قدرت اسلام، و نفوذ کلام رهبرى اسلامى است. اما اسلام افراطى، و حاکمان دربارى عربستان که از تروریسم بین المللى و گروه هاى تروریستى حمایت مى کنند، و با رئیس جمهور ترامپ رقص شمشیر برگزار مى کنند، محلى از اِعراب ندارند.

آنچه مهم و حائز اهمیت بیشتر است، هوشیارى و اهتمام بیش از پیش مردم و مسئولین کشورمان براى دفاع از امنیت و اقتدار ملى این ملک و ملت است. پیش نیاز دفاعى ایران در مقابل هر تجاوزى، شنیدن صداى مردم، و ایجاد تغییر و تحول در بخش هاى اقتصادى و معیشتى، و استفاده از نظر نخبگان در عرصه تصمیم سازى است. همدلى و همزبانى میان مردم و مسئولین، و وحدت کلمه جناح هاى فکرى و سیاسى اسم رمز ایستادگى در مقابل دشمنان است.

 

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *