آرايش جنگى آمريكا و ذوق زدگى وطن فروشان!

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدتقی فرجی نوشت: در پى تحریکات و تحرکات گروه”B” و متعاقب شؤاف نظامى ترامپ، ذوق زدگى مشتى مزدور وطن فروش، که به ایران و امنیت ملى این ملک و ملت پشت کرده، و در زمین بیگانه بازى مى کنند، در نوع خود جالب و از نگاه تاریخى بسى بسیار خفت بار و خیانت آمیز است. جالب تر اینکه در این وادى حتى برخى از به اصطلاح اصلاح طلبان، تحت تأثیر رزمایش کاسبکارانه ایالات متحده که محققاً پیش و بیش از هر چیز منافع خود، و منابع نفتى و ثروت ملى کشورهاى منطقه را هدف قرار داده است، و متأثر از فضاى سنگین جنگ روانى قدرت هاى جهانى، از سر وابستگى سیاسى، یا ارعاب، بر طبل وادادگى و “تسلیم خوب”! کوبیده و مى گویند، “حاکمیت، امروزه، به غولی با پاهای چوبیِ پوسیده تبدیل شده، که قدرت راه رفتن و عقب‌ نشینی را ندارد. و اسرائیل، عربستان، و آمریکا، راه هرگونه عقب‌ نشینیِ بدون امتیاز دهی را، بدون از دست رفتنِ هویتِ نظام، بر رویش بسته‌اند! پس، عقب‌ نشینیِ از منطقه، و خلع سلاح موشکی، چه با فشارهای آمریکا، و چه بر اثرِ فشار جنبش اعتراضیِ مردمی، در هر صورت، یک شکست تاریخی برای حاکمیت خواهد بود. اما اگر از نگاهِ منافع مردم به قضیه نگاه کنیم، اگر جنبش ملی بر پا شود، و حاکمیت راه «تسلیمِ خوب» را در پیش بگیرد، این خود پیروزی بزرگی برای جنبش ملی است.

در میان چنین کج اندیشى‌ها و اعوجاجات برخى عناصر داخلى، ارباب و اصحاب شبکه هاى بیمار و وابسته خارج نشین نیز در کمال بى غیرتى، و در نقش بلندگوى اجنبى، در مقابل ایران و ایرانیان صف آرایى کرده، و با ذوق زدگى کودکانه و احساسات ابلهانه، دولت ایالات متحده را تشویق مى کنند که به ایران حمله نظامى کند! این حرکت موذیانه و مذبوحانه مزدوران اجنبى، قبل از هرچیز یادآور همدلى و همراهى سرکرده منافقین با صدام در جریان جنگ تحمیلى است. در آن برهه حساس و تاریخى، و درست در هنگامى که قطعنامه ۵۹۸ پذیرفته شده بود، گروه تروریستى منافقین در کنار صدام و مقابل مردم ایستاد، و با هم دستى متجاوز بسیارى از جوانان ما را به خاک و خون کشیدند. اکنون هم در حالى که ترامپ از هر وسیله اى براى ارتباط با ایران و مذاکره با مقامات ایرانى استفاده مى کند. و شماره VIP مى دهد! اما مشتى عناصر خام و خائن جلاى وطن کرده از سر عقده و کینه دیر و دیرینه اى که با ایران و ایرانیان داشته و دارند، با ذوق زدگى در خدمت خیانت گروه موسوم به”B” قرار گرفته و بر طبل جنگ مى کوبند. و آرایش جنگى و ادوات نظامى آمریکا را به رخ مردم ما مى کشند! این در حالى است که کسانى که سیاست مى دانند و الفباى سیاسى، امنیتى منطقه را نیک مى شناسند، اذعان دارند که یک اشتباه استراتژیک، و طرح هرگونه سخن سخیف، مى تواند امنیت منطقه را به مخاطره انداخته، و جامعه جهانى را با چالش جدى مواجه سازد.
ظالم آن قومى که چشمان دوختند
وز سخن ها عالمى را سوختند
عالمى را یک سخن ویران کند
روبهان مرده را شیران کند
انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *